Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Alap rövid neve:

BP Kiegyensúlyozott

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2016. április 01.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000716337

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

8 929 390 646 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.69%

Árfolyam:

1.265400

1 éves minimum árfolyam:

1.156500

1 éves maximum árfolyam:

1.279200

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.22%

Befektetési politika:

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget. A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik. A Részalap 25% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 25% magyar hosszú kötvény, 25% feltörekvő piaci kötvény és 25%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.96 év

Kockázati Profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három évet

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.10% 2.02% 3.97% 2.81% 7.95% 5.73% 4.58% -0.24%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.03% 0.68% 1.47% 0.56% 0.30% -1.03% -1.48% 0.90%
2017 0.81% 1.05% 0.89% 0.40% -1.45% -0.73% -1.73% 0.64% 2.20% 1.12% -0.44% -0.19%
2018 -0.92% -0.51% -0.90% 0.57% 2.21% 0.63% 0.25% 0.97% -0.09% -1.24% 0.36% -2.29%
2019 2.30% 1.17% 2.45% 1.09% -1.00% 1.56% 2.55% 1.02% 1.34% -1.41% 1.93% -0.10%
2020 1.22% -2.05% -4.59% 2.51% 1.13% 2.28% -1.78% 2.52% 0.55% 0.23% 1.78% 1.32%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 1.20% 2.53% -1.02% 13.59% 4.96%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzserek

Bakos-Dezso_160x160.jpg

Bakos Dezső

info@budapestbank.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások